ROSA EZ

Charm EZ Reader , test stribinin kendine özgü renk kodlaması sayesinde yapılacak olan testi tanımaktadır.

Test stribi cihaz tarafından okunup tanımlanır ve test için gerekli olan inkübasyon süresi ve sıcaklığı cihaz tarafından ayarlanır.

Test süresi sonunca Charm EZ Reader stribi okuyarak sonucu ekranda gösterir. Aynı zamanda, her test sonucunu da hafızasına kaydeder.

Tüm Charm test stipleri ile uyumludur; MRLBL1, MRLBL3, TET, MRLBLTET, STREP, CHLOR, SULFA, STREP, MRLAFMQ.

Detaylı Bilgi

ROSA Pearl

Charm ROSA Pearl X Reader, Antibiyotik, Aflatoksin M1 vb. test striplerinin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesini yapar ve conuçları hafızalar.
ROSA Pearl X Reader’da Kullanılabilecek Test Kitleri

Betalaktam (MRLBL, MRLBL3) – Kalitatif
Aflatoksin (MRLAFMQ) – Kantitatif
Tetrasiklin (TET) – Kalitatif
Kloramfenikol (CAP) – Kalitatif
Sulfa Grubu (SULF) – Kalitatif
Steptomisin (STREP) – Kalitatif
Betalaktam/Tetrasiklin (MRLBLTET) - Kalitatif

Detaylı Bilgi

NovaLum

Charm Novalum, sanitasyon işlemlerinin geçerliliğini kontrol etmek amacıyla kullanılan en çok tercih edilen ATP tespit ve ölçüm sistemidir.

Charm Novalum, daha önce eşi görülmemiş çok yönlü test seçenekleri ile farklı ortam ve alanlarda ATP tespiti yapılmasına olanak tanır ve bu testlerin tek cihaz ile ölçümüne imkan sağlar.

Charm NovaLUM ile Kullanılabilecek Test Swapları;
PocketSwap Plus
WaterGiene
AllerGiene
FieldSwap
Charm CHEF

Detaylı Bilgi