Betalaktam

Charm hızlı test kitleri arasında yer alan Betalaktam test kitleri ROSA (Rapid One Step Assay) sistemi ile çalışmaktadır. 1 dk., 3 dk. ve 8 dk. test sürelerine sahip kalitatif test kitleri bulunmaktadır.

MRLBL MRLBL3 MRLBL1

Tetrasiklin (TET)

Tetrasiklin Tetrasiklin ve metabolitleri olan Klortetrasiklin ve Oksitetrasiklin tespitinde kullanılan Charm Tetrasiklin test kiti ile 8 dakika sonunda tetrasiklin ve metabolit kalıntılarının tespitine olanak sağlamaktadır.
   • ROSA (Rapid One Step Assay)
   • 8 dakikada test
   • Tek adım inkübasyon
   • Kalitatif
   • MRL limitlerinde tespit
   • Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Oksitetrasiklin tespiti
   • EZ ve ROSA reader seçeneği

Detaylı Bilgi

Betalaktam + Tetrasiklin (MRLBLTET)

 Charm Kombo test kiti, Betalaktam ve Tetrasiklin antibiyotik grubu ilaçların tespiti için kullanılan hızlı antibiyotik test kitidir.
   • ROSA (Rapid One Step Assay)
   • 8 dakikada test
   • Tek adım inkübasyon
   • Kalitatif
   • MRL limitlerinde tespit
   • Betalaktam ve Tetrasiklin 2 test birlikte
   • EZ ve ROSA reader seçeneği
   • İnek, Koyun ve Keçi sütünde test imkanı

Detaylı Bilgi

Betalaktam + Tetrasiklin (MRLBLTET2)

Charm Kombo test kiti, Betalaktam ve Tetrasiklin antibiyotik grubu ilaçların tespiti için kullanılan hızlı antibiyotik test kitidir.
   • ROSA (Rapid One Step Assay)
   • 2 dakikada test
   • Tek adım inkübasyon
   • Kalitatif
   • MRL limitlerinde tespit
   • Betalaktam ve Tetrasiklin 2 test birlikte
   • EZ ve ROSA reader seçeneği

Detaylı Bilgi

Alfatoksin M1 (MRLAFMQ)

Aflatoksin M1 test kiti, sütte bulunan Aflatoksin miktarının MRL limitlerinde (50 ppt) kantitatif olarak tespitinde kullanılan hızlı test kitidir (EC No: 1881/2006)
   • ROSA (Rapid One Step Assay)
   • 15 dakikada test
   • Tek adım inkübasyon
   • 15 – 100 ppt test aralığı
   • Kantitatif tayin (50 ppt)
   • MRL limitlerinde tespit
   • Filtrasyon veya ekstraksiyona gerek yok
   • EZ ve ROSA reader seçeneği 
   • Hem çiğ hem de pastörize inek sütü ile test imkanı

Detaylı Bilgi

Kloramfenikol (CHLOR)

Charm Kloramfenikol test kiti ile süt içerisinde bulunan kloramfenikol antibiyotik miktarı 0,1 ppb seviyesinden itibaren tespit edilebilir.
   • ROSA (Rapid One Step Assay)
   • 8 dakikada test
   • Tek adım inkübasyon
   • 0,1 ppb tespit limiti
   • MRL limitlerinde tespit
   • EZ ve ROSA reader seçeneği

Detaylı Bilgi

Streptomisin (STREP)

Sulfanamid (SULFA)

Sulfonamid antibiyok gubunda yer alan 15 ilacın tespiti için kullanılan Charm Sulfonamid test kiti, 8 dakika sonunda kalıntıların tespitine olanak sağlamaktadır.
   • ROSA (Rapid One Step Assay)
   • 8 dakikada test
   • Tek adım inkübasyon
   • Geniş spektrum
   • MRL limitlerinde tespit
   • EZ ve ROSA reader seçeneği

Detaylı Bilgi

Enrofloksasin (ENRO)